Trnavská univerzita v Trnave
Ikona
Cez tento portál sa registrujte a odovzdávajte svoju záverečnú prácu v elektronickej forme IBA vo formáte ".pdf ". Nezabudnite si svoju prácu označiť na export, ináč nebude exportovaná na kontrolu originality do CRZP!!! Dodanie protokolu o kontrole originality môže trvať až 72 hodín!!! Výsledky o kontrole originality si každý študent môže nájsť na mieste prislúchajúcom jeho ZP.
Ako čítať a interpretovať "Protokol o kontrole originality."

Stránky o systéme EZP na Trnavskej univerzite v Trnave (informácie o prihlasovacích údajoch, príručky, FAQ, ...)

IDM 

Zabudli ste TUID alebo heslo?
Návrh a riešenie SVOP WEBDIZAJN